Biologiczna i duchowa natura Doszy Kapha

Prakriti składa się z trzech podstawowych jakości: Sattva, Rajas i Tamas – cech Światła, Energii i Materii, poprzez które charakteryzuje się inteligencją, życiem i mocą tworzenia form materialnych. Kiedy te trzy siły są przesyconych Praną, czyli energią życiową, tworzą Trzy  Dosze: Vata, Pitta i Kapha.

Trzy Dosze odnoszą się do Pięciu Elementów: eteru, powietrza, ognia, wody i ziemi. Reprezentują one formy materii: trwałą, płynną, promieniująca, lotną i eteryczną. Pięć Elementów może oznaczać nie tylko formy materialne, ale także subtelne i przyczynowe, co sprawia, że elementy zawierają wszystkie siły lub przejawy duszy, umysłu i  ciała. Żaden z  typów indywidualnej konstytucji nie jest lepszy ani gorszy niż pozostałe. Każdy ma swoje zalety i  wady.

Wszystkie formy życia charakteryzują się tymi trzema właściwościami. Człowiek również stanowi unikalne połączenie tych trzech sił, które sprawiają, że już od momentu poczęcia jesteśmy całkowicie niepowtarzalni. Dosze określają naszą najgłębszą wewnętrzną naturę.

Kapha to połączenie ziemi i wody. Związana jest ze śluzem lub flegmą, oznacza to, co sprzyja rzeczy, i odnosi się do siły spoistości. Kapha służy jako pojemnik na Pitta i Vata, czyli energię i ciepło w ciele.
Kapha sama w sobie, jako związana z wodą, jest przechowywana w medium ziemi – skórze i błonach śluzowych – co sprawia, że jest również drugorzędnym elementem ziemi. Jej cechą charakterystyczną jest ciężar.

• Siedzibą doszy Kapha jest – w górnej część ciała - klatka piersiowa, gardło i głowa, miejsca w  których jest produkowany śluz, natomiast w środkowej części ciała trzustka i żołądek oraz boki ciała, gdzie gromadzi się tłuszcz, a ponadto limfa i tkanka tłuszczowa.
• Jej narządy zmysłu to smak i zapach, nos i język.
• Narządy motoryczne to narządy układu moczowo – płciowego oraz narządy wydzielnicze, które mają związek z elementami ziemi i wody.
• Kapha obdarza nas emocjami i uczuciami. To ona budzi miłość i troskę oraz oddanie i  wiarę, dzięki którym zachowujemy wewnętrzną harmonię i jednoczymy się z innymi.
• Kapha pozwala nam zachować to, co osiągnęliśmy dzięki swoim staraniom.
• Główną siedzibą Kapha jest żołądek, gdzie produkowany jest śluz, który następnie często –  jeśli jest go za dużo – pojawia się w płucach i układzie limfatycznym.
• Kapha jest produkowana przez osocze będące główna tkanką Kapha w ciele; zapewnia nawilżenie i  odżywienie wszystkich tkanek ciała.
• Jako czynnik chorobowy Kapha przejawia się w postaci nadmiaru osocza, które przekształca się w śluz, co prowadzi do nadwagi, obrzęków, chorób płuc, powiększenia gruczołów i innych chorób Kapha.
• Pobudzenie i ruch Kapha zależy od Vata, a do jej ogrzania potrzebna jest Pitta.
• Ciało, choć składa się głównie z wody (Kapha), jest szczególną formą wody, zawierającą ciepło (Pitta) i  energię życiowa (Vata). Woda zimna lub stojąca nie podtrzymuje życia.

Biologiczna natura Doszy Kapha:

• Wzrost - zwykle niski, ale może być też wysoki
• Budowa ciała - duże ciało, dobrze uformowane
• Waga - ciężka, trudno schudnąć
• Blask skóry - biała lub blada
• Faktura skóry - zimna, wilgotna, gruba
• Oczy - duże, jasne białka
• Włosy - gęste, przetłuszczające się, błyszczące, falujące
• Zęby - duże, dobrze uformowane
• Paznokcie - miękkie, białe
• Stawy - duże, sprężyste
• Krążenie - umiarkowanie dobre
• Apetyt - umiarkowany, ale stabilny
• Pragnienie - umiarkowane
• Pocenie się - początkowo słabe, później obfite
• Stolec - normalny
• Mocz - umiarkowane ilości, przejrzysty
• Wrażliwość na - zimno, wilgoć
• Odporność - wysoka
• Skłonność do chorób - przekrwienia, zatory
• Rodzaje chorób - choroby związane z wydzielaniem śluzu, choroby płuc
• Aktywność - niska, powolne poruszanie się
• Wytrzymałość - wysoka
• Sen - nadmiar snu
• Sny - nieczęste, niespokojne
• Pamięć - powolna, ale stabilna
• Mowa - powolna, melodyjna
• Temperament - zadowolony, konserwatywny
• Emocje pozytywne - miłość
• Emocje negatywne - przywiązanie
• Wiara - trwała, zmienia się powoli

Duchowa natura Doszy Kapha.
Dosza Kapha w aspekcie Gun.

Typ Kapha o cechach Sattva przejawia charakterystyczne dla tej konstytucji cechy, takie jak miłość, oddanie, wiarę, radość, co powoduje, że obecność tego typu osób sprawia przyjemność każdemu, kto się z nimi zetknie. Jest stabilny, cierpliwy, opanowany i pogodny, cechuje go równowaga psychiczna. Jest lojalny, wybaczający, wspierający i opiekuńczy. Wszystkie istoty traktuje jak rodzic i opiekun.
Typ Kapha o cechach Rajas dąży do tego, by mieć jak najwięcej. Lubi dominować nad innymi poprzez kontrolowanie zasobów materialnych. Bywa chciwy i nastawiony materialistycznie, dąży do bogactwa i zdobycia wysokiej pozycji dla siebie i rodziny. Jego celem jest zdobycie jak największej ilości dóbr – domu, ubrań i innych przedmiotów materialnych. Pragnie posiadać i gromadzić. Nie czuje satysfakcji dopóty, dopóki nie zdobędzie wielkiego, niemal przytłaczającego majątku.
Typ Kapha o cechach Tamas łatwo popada w inercję i stagnację, co często przejawia się w postaci różnych uzależnień. Jego umysł jest przytępiony i niewrażliwy. Często bywa przygnębiony. Zwykle nie jest skłonny do podejmowania wysiłku. Jest nie zdolny do autorefleksji, a za swoje niepowodzenia woli obwiniać innych. W swojej ociężałości i apatii poniża innych. Często bywa otyły, a jego ciało jest pełne toksyn.

Ajurweda i Joga kładą nacisk na rozwój Sattvy.
• W ajurwedzie Sattva to stan harmonii, dzięki któremu następuje uzdrowienie.
• W jodze Sattva to wyższa cecha umożliwiająca rozwój duchowy.
Skorzystajmy ze swojej szansy na rozwój duchowy i zdrowie, a tym samym na długie i szczęśliwe życie.

Fragmenty książki
„Joga i Ajurweda. Samouzdrawianie i samourzeczywistnienie” Dawida Frawley.

Copyright (c) Indigospa 2013-2016. All rights reserved.