Biologiczna i duchowa natura Doszy Vata.

Prakriti składa się z trzech podstawowych jakości: Sattva, Rajas i Tamas – cech Światła, Energii i Materii, poprzez które charakteryzuje się inteligencją, życiem i mocą tworzenia form materialnych. Kiedy te trzy siły są przesyconych Praną, czyli energią życiową, tworzą Trzy  Dosze: Vata, Pitta i Kapha.

Trzy Dosze odnoszą się do Pięciu Elementów: eteru, powietrza, ognia, wody i ziemi. Reprezentują one formy materii: trwałą, płynną, promieniująca, lotną i eteryczną. Pięć Elementów może oznaczać nie tylko formy materialne, ale także subtelne i przyczynowe, co sprawia, że elementy zawierają wszystkie siły lub przejawy duszy, umysłu i  ciała. Żaden z  typów indywidualnej konstytucji nie jest lepszy ani gorszy niż pozostałe. Każdy ma swoje zalety i  wady.

Wszystkie formy życia charakteryzują się tymi trzema właściwościami. Człowiek również stanowi unikalne połączenie tych trzech sił, które sprawiają, że już od momentu poczęcia jesteśmy całkowicie niepowtarzalni. Dosze określają naszą najgłębszą wewnętrzną naturę.
• Vata to połączenie eteru i powietrza. Dosłownie oznacza Wiatr, to podstawowa dosza. To siła napędzająca dwie pozostałe dosze, które bez niej są słabe lub niezdolne do aktywności.
• Vata w swej istocie jest przede wszystkim eterem, a w działaniu powietrzem. Jej cechą charakterystyczną jest suchość.
• Na poziomie wewnętrznym Vata jest zarówno siłą życiową, jak i energią myśli, która wprawia w ruch przestrzeń w umyśle.
• Narządy zmysłowe Vata to uszy i skóra, a narządy motoryczne to mowa i dłonie, związane z elementami eteru i powietrza.
• Vata kontroluje równowagę sensoryczną, emocjonalną i umysłową oraz podtrzymuje zdolności pojmowania i umiejętności dostosowawcze umysłu.
• Vata obdarza nas pozytywnymi cechami, takimi jak kreatywność, entuzjazm, szybkość, zręczność i  chłonność umysłu, które pozwalają nam osiągać nasze życiowe cele.
• Główną siedzibę Vata w ciele fizycznym jest okrężnica. Vata to element pozytywny energii wytwarzanej podczas trawienia pokarmów.
Jako czynnik powodujący wywarzanie toksyn lub rozwijanie się chorób, przejawia się w postaci gazów gromadzących się na skutek zaburzeń trawienia.
• Zaburzona Vata wywołuje dolegliwości psychiczne, nerwowe i trawienne, w tym także prowadzi do utraty energii i osłabienia wszystkich tkanek ciała.
• Vata nie jest odrębna od pozostałych dosz. Jest niczym wiatr, który porusza chmury na niebie – zawiera subtelne cząsteczki wody oraz potencjał ognia w postaci elektryczności. Przecież to właśnie zmiany temperatury (ogień) i ciśnienia (woda) sprawiają, że wieje wiatr.
• Vata to źródło pozostałych dwóch dosz. Właściwa równowaga Vata zależy od odpowiedniej ilości Pitta i  Kapha w niej zawartych, podobnie jak ciepło i wilgotność wiatru wpływają na jego szybkość i kierunek.

Kluczem do kontrolowania Dosz jest dbałość o Vata.

Biologiczna natura Doszy Vata:

• Wzrost - wysoki lub bardzo niski
• Budowa ciała - szczupła, koścista, umięśniona
• Waga - niska, trudno przytyć
• Blask skóry - matowa lub ciemna
• Faktura skóry - sucha, szorstka, cienka
• Oczy - małe, nerwowy wzrok
• Włosy - suche, cienkie
• Zęby - wykrzywione, słabo uformowane
• Paznokcie - chropowate, łamliwe
• Stawy - sztywne, często trzeszczące
• Krążenie - słabe, zmienne
• Apetyt - zmienny, nerwowy
• Pragnienie - słabe, ograniczone
• Pocenie się - skąpe
• Stolec - twardy, suchy
• Mocz - skąpy
• Wrażliwość na - zimno, suchość, wiatr
• Odporność - niska, zmienna
• Skłonność do chorób - ból, stany zapalne
• Rodzaje chorób - nerwowe
• Aktywność - wysoka, niepokój
• Wytrzymałość - słaba, szybko czuje wyczerpanie
• Sen - słaby, niespokojny
• Sny - częste, kolorowe
• Pamięć - szybka, roztargnienie
• Mowa - szybka, dużo mówi
• Temperament - nerwowy, niestały
• Emocje pozytywne - zdolność przystosowywania się
• Emocje negatywne - lęk
• Wiara - zmienna, błądząca

Duchowa natura Doszy Vata.
Dosza Vata w aspekcie Gun.
Typ Vata o cechach Sattva jest kreatywny, ma otwarty, lotny umysł. Wykazuje zrozumienie różnorodnych spraw i  problemów. Szybko pojmuje wiele rozmaitych punktów widzenia. Doskonale potrafi porozumiewać się z innymi, ma entuzjastyczne nastawienie do życia. Charakteryzuje się silnym poczuciem jedności z ludźmi. Jest wrażliwy i  wyczulony na innych. Ma silną, zdrową energię, jest bardzo witalny i nieustannie inspiruje innych.
Typ Vata o cechach Rajas jest zawsze aktywny, pełen ekspresji i ruchu, dąży do osiągnięcia różnych, zmieniających się celów życiowych. Zawsze niespokojny i pełen rozmaitych pragnień, ciągle chce robić więcej i nigdy nie jest niczym usatysfakcjonowany. Łatwo go rozproszyć. Jest ciekawy nowinek, może być nadpobudliwy i  niekonsekwentny. Szybki jak wiatr, bywa gadatliwy, powierzchowny, hałaśliwy i uciążliwy.
Typ Vata o cechach Tamas przejawia zachowania nieobliczalne, świadczące o lęku i nieuczciwości. Z łatwością popada w przesadę oraz ignoruje wszystkie zasady i dobre obyczaje. Ma skłonności do kradzieży i perwersji seksualnych. Może łatwo uzależnić się od narkotyków i innych używek. Niekiedy przejawia tendencje samobójcze. Nie można mu ufać w ważnych sprawach. Wprowadza zamieszanie w życiu każdego, z kim ma styczność.

Ajurweda i Joga kładą nacisk na rozwój Sattvy.

• W ajurwedzie Sattva to stan harmonii, dzięki któremu następuje uzdrowienie.
• W jodze Sattva to wyższa cecha umożliwiająca rozwój duchowy.
Skorzystajmy ze swojej szansy na rozwój duchowy i zdrowie, a tym samym na długie i szczęśliwe życie.

Fragmenty książki
„Joga i Ajurweda. Samouzdrawianie i samourzeczywistnienie” Dawida Frawley.

Copyright (c) Indigospa 2013-2016. All rights reserved.